Recolzar

Fica-hi la llengua

Recolzar vol dir ‘aguantar-se sobre un suport’ o ‘fer aguantar un cosa sobre un suport’. La forma *apoiar (apoyar en castellà) és, evidentment, incorrecta.

  • La noia es recolza a l’arbre.
  • La noia recolza el llibre a la paret.

A banda d’aquest significat físic clar, recolzar només presenta un sentit figurat que s’admet en català i és l’equivalent a ‘basar-se en alguna cosa’. Per exemple:

  • La idea innovadora recolza sobre la teoria de les cordes. (= La idea es basa en la teoria de les cordes.)
  • El seu encant es recolza en la seva manera de parlar. (= El seu encant té l’origen en la seva manera de parlar.)

Recolzar, però, no pot ser mai sinònim de ‘donar suport’ (a diferència del que passa en castellà amb el verb apoyar). Aquestes frases, doncs, són incorrectes:

  • Va dir que necessitava que el recolzés en aquells moments difícils. (La podríem substituir per “Va dir que necessitava…

View original post 108 more words

Advertisements