Lluminós

Advertisements

40 brilliant idioms that simply can’t be translated literally

TED Blog

Tomato_Eyes What does it mean to “have tomatoes on your eyes?” Find out below…

By Helene Batt and Kate Torgovnick May

It’s a piece of cake. You can’t put lipstick on a pig. Why add fuel to the fire? Idioms are those phrases that mean more than the sum of their words. As our Open Translation Project volunteers translate TED Talks into 105 languages, they’re often challenged to translate English idioms into their language. Which made us wonder: what are their favorite idioms in their own tongue?

Below, we asked translators to share their favorite idioms and how they would translate literally. The results are laugh-out-loud funny.

From German translator Johanna Pichler:

The idiom: Tomaten auf den Augen haben.
Literal translation: “You have tomatoes on your eyes.”
What it means: “You are not seeing what everyone else can see. It refers to real objects, though — not abstract meanings.”

View original post 1,656 more words

La Confraria de Sant Sebastià del Pont de Suert estrena nou espai per al seu arxiu

Grup d'Arxivers de Lleida

Processó_passant_pel_barri_vellLa Confraria de Sant Sebastià del Pont de Suert és un dels exemples que encara queden de com s’afrontaven les epidèmies importants, en aquest cas, en el segle XVI. Calia organitzar a la població que encara estava sana per atendre les necessitats que es derivaven de la malaltia generalitzada, sobre tot recollir i enterrar els morts. Aquestes confraries desenvolupaven un treball ingent en els moments àlgids de les epidèmies, una tasca difícil de portar i trist, enterrar als seus amics veïns i familiars, per aquesta raó les celebracions del patró havien de ser cants a la vida.

L’origen d’aquesta confraria de Pont de Suert el trobem en 1503 arrel d’un de les epidèmies recurrents d’aquells temps. El fundador va ser el rector de Sirès, un poble proper al Pont de Suert a la marge dreta del Noguera Ribagorçana. Els estatuts estan recollits en l’anomenat Llibre Vell, però això no…

View original post 380 more words

Recolzar

Fica-hi la llengua

Recolzar vol dir ‘aguantar-se sobre un suport’ o ‘fer aguantar un cosa sobre un suport’. La forma *apoiar (apoyar en castellà) és, evidentment, incorrecta.

  • La noia es recolza a l’arbre.
  • La noia recolza el llibre a la paret.

A banda d’aquest significat físic clar, recolzar només presenta un sentit figurat que s’admet en català i és l’equivalent a ‘basar-se en alguna cosa’. Per exemple:

  • La idea innovadora recolza sobre la teoria de les cordes. (= La idea es basa en la teoria de les cordes.)
  • El seu encant es recolza en la seva manera de parlar. (= El seu encant té l’origen en la seva manera de parlar.)

Recolzar, però, no pot ser mai sinònim de ‘donar suport’ (a diferència del que passa en castellà amb el verb apoyar). Aquestes frases, doncs, són incorrectes:

  • Va dir que necessitava que el recolzés en aquells moments difícils. (La podríem substituir per “Va dir que necessitava…

View original post 108 more words

Presumpte

Fica-hi la llengua

L’adjectiu presumpte s’escriu amb una sola essa. Així, com que va entre dues vocals, aquesta essa és sonora (es pronuncia [z]). El femení és presumpta i el plural, tant per al femení com per al masculí, presumptes.

Podríem dir que la funció d’aquest adjectiu és posar entre cometes el nom al qual acompanya, és a dir, indicar que no s’ha pogut comprovar si és certa la seva naturalesa.

Podem parlar de la presumpta autora d’una novel·la si l’obra es va signar amb pseudònim i no se’n sap del cert l’autoria; d’un presumpte delinqüent si encara no ha estat jutjat; d’un presumpte malalt de càncer si encara no ha rebut els resultats de les proves.

L’adjectiu no només s’aplica a persones; també podem parlar de la presumpta mentida, la presumpta estafa, els presumptes beneficis, etcètera.

View original post

Incipient i insipient

Fica-hi la llengua

Un lector em va fer notar que podia ser interessant de parlar d’aquesta parella d’adjectius homòfons, que, a més a més, presenten una grafia gairebé idèntica: incipient i insipient. Som-hi, doncs.

Incipient és diu d’una cosa ‘que comença a desenvolupar-se, a manifestar-se’. Podem parlar d’una amistat incipient, d’un artista incipient, d’una malaltia incipient, d’una barba incipient, etc.

Insipient es diu d’algú ‘mancat de saviesa’ o, també, ‘mancat de seny’.

Els substantius són incipiència i insipiència, respectivament.

View original post